Gyakori kérdések

Mikor forduljunk pszichológushoz?

A pszichológusok nem csak mentálisan beteg, személyiségzavaros, komoly pszichés problémákkal küzdő emberekkel foglalkoznak.  Mindenki életében adódnak nehéz időszakok, melyek során úgy érzi, nem talál megoldást. Van, hogy a szürke hétköznapok őrlik fel az embert és általánosságban rossz a közérzete, hangulata. Az élet bármelyik területén előfordulhat, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amikor komoly kihívással, megoldhatatlannak tűnő feladatokkal kell szembenéznünk.  Számos ilyen helyzetet tartogat mindenki számára a szülői lét, a családi élet, a párkapcsolat. Van, hogy sorscsapásokkal, betegségekkel, hozzátartozó betegségével, hozzátartozó mentális betegségével kell szembenéznünk, tartósan együtt élnünk. Az élet során néhány alkalommal meg kell birkóznunk szeretteink elvesztésével, gyászolással. Sok család hétköznapjait árnyékolja be valamilyen függőség, szenvedélybetegség.  A munka világa is számos megoldhatatlannak tűnő kihívást rejtegethet. Elakadhatunk a karrierünkkel, elveszíthetjük a motivációnkat. Sok ember a túlzott stresszel, nyomással nem tud megbirkózni és sokakat érint a kiégés, ami -bár a munkában történik, de a családi és magánéletet is beárnyékolja. A pszichológiai tanácsadás hatékony segítség minden hasonló helyzetben.

Miben tud segíteni a tanácsadó szakpszichológus?

A tanácsadó szakpszichológusok a pszichológia szak elvégzése után arra szakosodnak, hogy egészséges emberek nehéz élethelyzeteiben, krízishelyzeteiben, problémáinak megoldásában nyújtsanak támogatást. A tanácsadó szakpszichológusok munkájuk során 8-10-12 alkalmas üléssorozat keretében hatékonyan tudják segíteni a hozzájuk fordulókat abban, hogy megoldást találjanak problémáikra.

Mi történik a pszichológiai tanácsadás során?

A tanácsadás során az első egy-két alkalommal a pszichológus megismeri a hozzá forduló ember problémáját és segít megkeresni a rendelkezésre álló lelki erőforrásokat. Általában a második-harmadik alkalomra  megszületik a célkitűzés, melynek elérésével a pszichológushoz forduló kliens életminőségében jelentős javulás, változás következik be. A következő hat-nyolc alkalommal a cél irányába haladnak a beszélgetések, ülések során. Minden pszichológiai tanácsadással fejlődik az ember önismerete és bővül a megküzdéshez szükséges eszköztára. A pszichológushoz járás mobilizálja a lelki kreativitást és lehetőség nyílik pszichés terhek lepakolására is. A hatékony pszichológiai tanácsadó folyamat végére az emberek összeszedettebbnek, erősebbnek, magabiztosabbnak és elégedettebbnek érzik magukat. Az aktív célelérés időszakában az emberek úgy érzik, hogy a pszichológusnak köszönhetően egy biztonságos hátterük van ahhoz, hogy változtassanak az életükön, hogy elhagyjanak, maguk mögött hagyjanak olyan dolgokat, amik rontják az életminőséget. Általában az utolsó egy-két alkalommal a pszichológus és a kliens lezárják a közös munkát. Előfordul az is, hogy az első tanácsadás kör után új célt fogalmaznak meg, melynek elérése hasonló módon történik. A pszichológia tanácsadás általában hetente egy alkalommal történő találkozást jelent 8-10-12 héten keresztül.

A tanácsadás során a pszichológus megmondja, mit tegyek? 

A pszichológusok abban segítenek, hogy mindenki megtalálja a saját célját, a saját megoldását és a saját megküzdési eszközeit, nem halat, hanem hálót adnak. A saját megoldás megtalálásával és a saját megküzdési eszköztár bővítésével az ember a későbbiekben egyedül is képessé válik a hasonló helyzetekben helyt állni, emiatt összeszedettebbnek, stabilabbnak, erősebbnek érzi magát.

Mi a különbség pszichológiai tanácsadás és terápia között?

A tanácsadás során egészséges emberek nehézségeiben nyújt a pszichológus támogatást. A tanácsadás egy hatékony, gyors és fókuszált folyamat, mely során egy olyan célt érünk el, ami pozitív változást hoz az életminőségbe. A pszichológiai tanácsadás 8-10-12 alkalom. A pszichológushoz járás során az ember elkezd felfigyelni a saját pszichés működésében lévő elakadásokra, nehézségekre, elkezdi látni, milyen korábbi traumái, sérülései vannak, amik nehezítik hétköznapi életét. Az is előfordul, hogy valaki arra ébred rá, hogy komolyabb pszichés problémái is vannak. Ezekben az esetekben terápiára van szükség, melyet klinikai szakpszichológusok és pszichoterapeuták végeznek. A terápiák általában hosszabbak, gyakran több évig tartanak. Komoly pszichés problémák esetén tanácsadó szakpszichológusként abban segítem klienseimet, hogy kialakuljon a motiváció egy hosszabb terápiás folyamat iránt, illetve amíg a terápia hatására változás következik be, addig a családi életben és a munkahelyen felmerülő nehézségek ne terheljék tovább az egyént. Az is gyakori, hogy valakinek a hozzátartozója küzd mentális betegséggel vagy jár terápiába, ebben az esetben nagy nyomás nehezedik a család többi tagjára is, melyben a pszichológiai tanácsadás hatékony segítségként, támaszként szolgál.

Mi a krízisintervenció?

Vannak olyan élethelyzetek, melyek bárkivel megtörténhetnek és elviselhetetlenül nagy nyomással, szenvedéssel járnak. Ilyen lehet bármilyen váratlan sorscsapás, haláleset és gyász, betegség, hozzátartozó betegsége, bármilyen, komoly veszteségélménnyel járó esemény. A sorscsapások közös jellemzője, hogy az extra terhelés hatására a meglévő lelki erőforrásokhoz sem férünk hozzá, pont akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne minden kreatív lelki eszközünkre. A krízisintervenció egy viszonylag gyors és nagyon hatékony segítségnyújtás, melyben a pszichológus segít az egyénnek megtalálni az utat a belső erőforrásaihoz és ezek segítségével egy megküzdési és cselekvési tervet dolgoznak ki, figyelembe véve az esetleges akadályokat, akadályozó tényezőket. A pszichológiai tanácsadáshoz képest a krízisintervenció gyakoribb találkozásokat jelent a pszichológussal, hetente több alkalommal, viszont általában rövidebb ideig tart.

Milyen esetekben segít a krízistanácsadás?

Krízistanácsadásra van szükség bármilyen elviselhetetlen szenvedést okozó sorscsapás esetén:

 • balesetek
 • hozzátartozó balesete
 • halálesetek
 • bármilyen komoly veszteségélménnyel járó esemény (személyek, munka, lakóhely elvesztése)
 • betegségek
 • hozzátartozó betegsége
 • katasztrófák

Adatvédelem, adatvédelmi irányelvek: 

Adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi irányelvek

Tóth Andrea tanácsadó szakpszichológus

 

 1. TÁJÉKOZTATÓ ALKALMAZÁSA

A jelen tájékoztató (“Teljes Adatkezelési Tájékoztató“) Tóth Andrea (Székhely: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 5. 10/1, Adószám: 52493412-1-42, Nyilvántartási szám: 52679988) pszichológus, tanácsadó szakpszichológus pszichológia szakos tanár, egyéni vállalkozó, mint önálló adatkezelő adatkezelési gyakorlatát mutatja be az Ön Személyes Adataival kapcsolatosan. Az Adatkezelő elkötelezett az ön Személyes Adatai védelme mellett. A Teljes Adatkezelési Tájékoztató célja annak bemutatása, hogy az Adatkezelő a tevékenysége során miként gyűjti össze, kezeli és használja fel az életvezetési tanácsadások alkalmával a tanácsadások megszervezésével, lebonyolításával és koordinálásával az érintett (a továbbiakban: “Ügyfél“) személyes adatait.

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

 1. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § értelmében az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás),

illetve a GDPR 4. cikk 15. pontja alapján: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Pszichológiai adat: Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a különleges adatoknak azon kategóriái, amelyek különösen az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.)

Biometrikus adat: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

 1. KI AZ ADATKEZELŐ?

Az adatkezelő:

Tóth Andrea (Székhely: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 5. 10/1, Adószám: 52493412-1-42, Nyilvántartási szám: 52679988) pszichológus, tanácsadó szakpszichológus pszichológia szakos tanár, egyéni vállalkozó

 

III. MELYEK AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI?

 • Az ügyfél életvezetésének, kapcsolataiban való működésének, kommunikációs készségének, konfliktuskezelési képességének javítása, a számára megfelelő alkalmazkodási formák megtalálása.
 • A tanácsadó és az ügyfél kapcsolattartása
 • A Tanácsadó és az Ügyfél tanácsadói és/vagy tréningszerű együttműködése feladatainak együttes meghatározása.
 • Személyes adatok elektronikus és papír formában való tárolása, tanácsadási folyamatról írásos feljegyzések készítése elektronikus formában. Az élettörténeti adatok szakmai szupervízióban való felhasználása.
 • Weboldalon való regisztráció során: az email cím és telefonszám segítségével a kapcsolatfelvétel megteremtése, az Ügyféllel való egyeztetés során a szerződés előkészítése, az ehhez kapcsolódó részletek egyeztetése
 1. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

A Tanácsadó a Ügyfél, illetve az érdeklődők alábbi, önkéntesen megadott személyes adatait és különleges adatait kezeli:

I.sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok (kezelt adat, adatkezelési célok):

 1. Az Ügyfél, Érdeklődő neve:az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
 2. Az Ügyfél lakcíme:az érintett azonosítását és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
 3. Az Ügyfél elektronikus elérhetősége (e-mail): az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
 4. Az Ügyfél telefonszáma: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában
 5. Az Ügyfélbankszámla adatai, amelyek az érintett részéről történő kifizetések igazolása céljából szükségesek: átutalással történő megbízás esetén a tranzakció és az ügyfél beazonosíthatósága céljából
 6. Ügyfél születési ideje: az Ügyfél beazonosíthatósága érdekében, az adatminőség biztosítása érdekében kezeli az Adatkezelő.
 7. Az Ügyfél aláírása:az Ügyfél aláírását az adatok minőségének biztosítása céljából kezeli az Adatkezelő
 8. kategóriába tartozó személyes adatok (különleges személyes adatokat is tartalmaz – kezelt adat, adatkezelési cél)
 9. Az Ügyfél ügye, panasza:az érintett által szóban vagy írásban megjelölt ügy, panasz, illetve hogy mit kér a Tanácsadótól.
 10. Élettörténeti Adatok:A tanácsadói folyamat során elhangzó érzelmi, gondolati tartalmakról, életvezetési, döntési módokkal kapcsolatos adatok, amelyek különleges adatok és egészségügyi adatok is lehetnek.
 11. Fénykép, biometrikus adat: Az ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos véleménye megosztásakor, melynek weboldalon való feltüntetéséhez hozzájárul, a hitelesség igénye miatt, fényképet mellékelhet
 12. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

A tanácsadói folyamat során felvételre és kezelésre kerülő különleges adatok esetén a GDPR 9. cikk (2) bekezdése a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása az említett személyes adatok konkrét tanácsadási célból történő kezeléséhez, illetve az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüaktv.) 4. § (1) bekezdése a) pontja alapján az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint c) pontja alapján az érintett egészségi állapotának nyomon követése céljából az érintett írásos hozzájárulása.

A tanácsadói folyamat megszervezésével, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges kapcsolattartás az érintettel GDPR6. cikk (1) bekezdés (b) pontja) alapján.

Tanácsadó elsőbbséget élvező jogszerű érdeke az érdeklődői kérdések megválaszolása érdekében, a szolgáltatásaink magas minőségét és a tevékenysége jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzése, továbbá a jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján.

 1. A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

Adatkezelés célja (Adatvédelmi szabályzat szerinti), Jogos érdek-mérlegelési teszt

Az Ön kérdéseinek megválaszolása: Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez annak érdekében, hogy az Ügyfelek és érdeklődők kérdéseire vagy hozzászólásaira válaszoljon. Ugyanis létfontosságú, hogy foglalkozzon az ügyfelek és érdeklődők megkereséseivel, ha azoknak kérdésük van, hiszen mind az ügyfelekben, mind pedig az érdeklődőkben a bizalmat így fenn tudja tartani. Ha az ügyfelek, vagy érdeklődők egy kérdéssel felveszik a kapcsolatot az adatkezelővel, az adatkezelő okkal várhatja el, hogy adatainak kezelése a válaszadás megkönnyítése miatt történik.

Az ügyfél I. sz. kategóriába tartozó személyes adatainak kezelése jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából: Az adatkezelő jogos érdeke a tanácsadási tevékenységből eredő megbízási díj, mint a szerződésből eredő esetleges igényérvényesítés.

VII. MI AZ ADATKEZELÉS IDŐTAMA?

Adattárolás az adatok törlésének határideje:

A Tanácsadó a személyes adatokat az érintett személy Ügyféllel fennálló jogviszonya, azaz a tanácsadói folyamat időtartama során az ügyfélről, illetőleg a jogviszony megszűnését követően, ha arra jogszabály engedélyt ad.

Az I. sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok esetén:

Minden olyan dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét dokumentálja a Tanácsadó és az Ügyfél között, az számviteli bizonylatnak minősül, a Tanácsadó a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja.

A szükséges mértékű, célhoz kötött adatkezelés e tekintetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése érelmében alapján 8 évig kerül megőrzésre. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen a szerződések, számlák, bizonylatok, vizsgálatok dokumentumai.

Az adó megállapításához szükséges dokumentumok esetén az adó megállapításához való jog elévülési idejéig ( a 2017. évi CL. törvény –Art. 78. § (3) bekezdésében meghatározott ideig) kezeli az Ön adatait.

Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az adatok az érintettel fennálló jogviszony megszűnését követően legfeljebb a polgári jogi elévülés idejéig kerülhetnek kezelésre, amennyiben a személyes adatok a polgári jogi elévülés idejéig kezelésre kerülhetnek, ha a Tanácsadó valamely jogi igénnyel rendelkezik a Ügyféllel szemben vagy ha a Ügyfél érvényesít jogi igényt a Tanácsadóval szemben. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva törlésre kerülhetnek.

A II. sz. kategóriába tartozó, kezelt különleges adatok esetén:

A tanácsadói folyamat fennállása során felvételre és egyéb módon kezelésre kerülő különleges adatok az ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján az ügyfél írásbeli hozzájárulásának visszavonásáig, adattörlési kérelmének teljesítéséig, vagy a tanácsadói folyamat lezárulásáig kerülnek kezelésre.

VIII. KI FÉR HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

tanácsadói folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban az Ön adataihoz a Tanácsadó, mint önálló adatkezelő személyesen rendelkezik hozzáféréssel.

A tanácsadási szerződéses jogviszony vonatkozásában a tanácsadó könyvviteli feladatokat megbízás alapján, adatfeldolgozási szerződéses viszonyban ellátó adatfeldolgozója látja el.

Az adatfeldolgozó (könyvelő) személye, elérhetőségei: Bujdosó Márta egyéni vállalkozó, Adószám: 67869518-1-27, Nyilvántartási szám: 50878301, Székhely: Magyarország, 2091 Etyek, Honvéd utca 64.

 1. MILYEN ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK KERÜLNEK ALKALMAZÁSRA?

Az adatkezelő a papíralapú dokumentumokat a konzultáció helyszínéül szolgáló elkülönített, zárt helyiségben, elkülönítetten tárolja.

Az adatkezelő munkatevékenységre használt laptopja, biztonsági mentés céljából használt külső adathordozó, minden esetben jelszóval védett.

Az adatkezelő Tanácsadó és az Ügyfél közötti elektronikus kommunikáció, a konzultációk során előadottak vonatkozásában rögzített személyes adatok és különleges adatok, különösen az egészségügyi adatok a tanácsadó által külön, kizárólag erre a célra fenntartott e-mail címén keresztül történik. A Tanácsadó és az Ügyfél közötti (elektronikus) írásbeli kommunikáció tekintetében a II. kategóriába tartozó (akár különleges adatokat is tartalmazó) személyes adatok kezelésére is sor kerülhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

A személyes adatok biztonságának megóvására alkalmazott adatbiztonsági intézkedések, illetve a személyes adatok bizalmasságának megőrzését célzó, a Tanácsadóra vonatkozó szakmai etikai előírások (lásd.: részletesen a Tájékoztató következő pontjában) biztosítják az adatkezelési műveletek terjedelmének a szükségesség és arányosság elvével összhangban történő kezelését. Az Ügyfél ilyen tartalmú kérdéseinek megválaszolása, és az ezzel járó adatkezelés Tanácsadó részéről jogos érdeken alapuló adatkezelésnek minősül, amelyről részletesebben a jogos érdeken alapuló adatkezelések pontban olvashat.

 1. AZ ADATKEZELŐ MILYEN EGYÉB KÖTELEZETTSÉGE BIZTOSÍTJA AZ ÖN KÜLÖNÖS SZEMÉLYES ADATAINAK BIZALMASSÁGÁT?

Minden szükséges intézkedést megteszünk a kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.

A Tanácsadó a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexének (“Etikai Kódex”) hatálya alatt álló képzett pszichológus. A Tanácsadóra az Etikai Kódex 5. pontjában foglaltakkal összhangban kiterjed a pszichológusi titoktartási kötelezettség az Ügyfélre vonatkozó “pszichológiai”[1] és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. A Tanácsadó titoktartási kötelezettsége az Ügyféllel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. Az Ön kezelt adatai pszichológusi titoktartás védelme alatt állnak. Az adatkezelő az Eüaktv. 7. § (2) bekezdése alapján kizárólag akkor mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbításához Ön írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül; kivéve, ha az adatok továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.

__________________________
[1]Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2. pontja: Pszichológiai adat különösen az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.).

 1. WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A vállalkozás a fentebb olvasható adatkezelési szabályzatát a weboldal látogatása során a következő lényeges információkkal egészíti ki, összesítve egy pontban a kizárólag a weboldal látogatása során történő adatkezeléssel kapcsolatos információkat.

A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Regisztráció

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör regisztráció esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás honlapján regisztrálni kíván és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, e-mail cím, telefonszám

(4) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, vállalkozó ezen adatok segítségével létesít kapcsolatot ügyfelével, egyezteti vele a találkozók tartalmát és feltételeit

(5) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) regisztráció esetén: a Vállalkozás vezetője

(6) Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén: az érintett kérelmére történő törlésig.

(7) Az érintett kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését.

XII. MELYEK AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI?

Az Ön Jogai:Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett kérelmezhet az adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez való jog; (iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi) tiltakozáshoz való jog (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat), illetve a (vii) panaszhoz való jog. A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az adatkezelővel annak fent meghatározott elérhetőségei útján.

Alább további információkat talál azon jogairól, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó esetekben megilletik Önt.

(i)         Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

(ii)        Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

(iii)        Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen személyes a töröljük.

(iv)       Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

(v)        Az adathordozhatósághoz való jog

Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

(vi)A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak az Adatkezelő által történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább azÖn Személyes Adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön Személyes Adatait nem kezeli tovább az adatkezelő ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.

Ez a jog nem illeti meg Önt, azon adatok tekintetében amennyiben a Személyes Adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges

(vii) Panaszhoz való jog: Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).